Krediti za kupovinu automobila

Opis proizvoda Kredit za kupovinu vozila

Namjena: Za kupovinu novih vozila

Valutna klauzula: Za kredite preko 36 mjeseci u KM sa valutnom klauzulom koja se vezuje za vrijednost EUR valute prema srednjem kursu Centralne banke BiH (CBBH) važećem na dan zaključenja ugovora.

Rok: Do 7 godina

Kamatna stopa:

 • Od 6,49% godišnje uz 30% beskamatnog depozita,ili
 • od 8,59% godišnje bez depozita
 • (u zavisnosti od obima i vrste poslovne saradnje klijenta sa bankom, kreditne istorije klijenta, mjesta zaposlenja)

Efektivna kamatna stopa: od 7,19%

Naknade: Od 1,50% od iznosa kredita, min. KM 40,00 (bez maximuma)

Isplata: Isplaćuje se u KM po prodajnom kursu Banke na dan isplate na transakcijski račun prodavca

Otplata: Otplata kredita se vrši u KM valuti, što odgovara iznosu EUR, po srednjem kursu CBBH, važećem na dan zaključenja Ugovora.

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Instrumenti osiguranja:

 • Krediti do 25.000 KM:
  • Zalog na vozilo
  • Polica kasko osiguranja vinkuliranog na Banku i/ili
   • Krediti preko 25.000 KM:
    • Do 2 jemca
    • Polica kasko osiguranja vinkuliranog na Banku i/ili
   • Za sve iznose:
    • Mogućnost namjenskog beskamatnog depozita od 10% do 30%
    • Mogućnost sudužništva i jemstva fizičkih ili pravnih lica
    • Mjenice potpisane od svih sudionika (broj mjenica u ovisnosti o broju sudionika)
    • Saglasnost o zaplijeni primanja dužnika/sudužnika/jemaca
    • Administrativna zabrana na plaće svih sudionika ovjerena od strane Poslodavca
    • Ovjerena Izjava o zapljeni plaće za sve sudionike u kreditu
    • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral ovisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.) ili odbiti klijenta zbog informacija koje su dostupne Banci

   Dokumentacija:

   • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
   • Kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za korisnika kredita i jemce
   • Ovjerene platna liste za dužnika/sudužnika i jemce za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu
   • Predračun i račun prodavca

   Napomena:

   Za period 01.10.2013 - 31.03.2014. godine vrijednost EURIBOR-a koja se primjenjuje na kreditne proizvode sa varijabilnom kamatnom stopom je 0,337%

MOJ KREDIT

Opis proizvoda: Nenamjenski gotovinski kredit bez žiranata

Korisnici:

 • Klijenti sa zasnovanim radnim odnosom na neodređeno vrijeme i sa redovnim mjesečnim primanjima
 • Korisnici FZ MIO/PIO, korisnici Ino penzije pod uvjetom da u momentu dospijeća kredita ne mogu biti stariji od 65 godina
 •  

 

Namjena: bez posebne namjene

Valutna klauzula: Za kredite preko 36 mjeseci u KM sa valutnom klauzulom koja se vezuje za vrijednost EUR valute prema srednjem kursu Centralne banke biH (CBBH) važećem na dan zaključenja ugovora.

Iznos:

 • Maksimalni iznos: Do 50.000 (u zavisnosti od obima i vrste poslovne saradnje klijenta sa bankom, kreditne istorije klijenta, kreditne sposobnosti, mjesta zaposlenja)

Rok: preko 1 do 10 godina

Kamatna stopa: već od 8,50%, EKS 13,05% **
** Kamatna stopa zavisi od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom. Više detalja potražite u pojedinačnim brošurama ili u poslovnicamam Moja Banke

Naknade za obradu zahtjeva od 1,50% do 2,00% (minimalno 50 KM)

Isplata: isplaćuje se u KM na tekući račun klijenta u MOJA BANKA D.D. SARAJEVO

Otplata: Otplata kredita se vrši u KM valuti, što odgovara iznosu EUR, po srednjem kursu CBBH, važećem na dan zaključenja Ugovora.

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Instrumenti osiguranja:
Uz svaki osigurani kredit, neophodan je sljedeći paket osiguranja:

   
 • Smrt uslijed nezgode ili smrt uslijed bolesti;
 •  
 • Osiguranje od rizika gubitka posla: do 6 anuiteta;
 •  
 • Trajna invalidnost koja nastupi kao posljedica nezgode;
 •  
 • Osiguranje od rizika bolovanja: do 6 anuiteta.

Dokumentacija/Instrumenti osiguranja:

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za korisnika kredita
 • Ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu
 • Ovjerena Administrativna zabrana na platu/penziju korisnika kredita
 • Trajni nalog kao alternativa za uposlenike firmi koji ne postupaju po administrativnoj zabrani. Za korisnike kredita   koji rade u   firmama koje ne   sprovode administrativnu zabranu, alternativni instrument obezbjeđenja je uspostava trajnog naloga u Banci ili Ugovor o trajnom nalogu u drugoj banci. U ovom slučaju, administrativna zabrana mora biti ovjerena
 • 2 (dvije) mjenice + mjenična izjava
 • Osiguranje otplate kredita kako slijedi:
 • Za standardne klijente sa zasnovanim radnim odnosom - Paket 1 (osigurani rizici: smrt,  bolovanje, invalidnosti 50%, nezaposlenost).  – jedinstven paket osiguranja za sve klijente bez obzira na vrstu rizika. Klijent placa jedinstven iznos premije za sva osiguranja u paketu (U skladu sa uslovima osiguravajuće kuće Merkur osiguranje dd)
 • Za penzionere - prema definisanim kriterijima u sklopu ovog proizvoda (godine starosti + period trajanja kredita manji ili jednak 65 godina) - Paket 2 (Rizik smrti)
 • Saglasnost o zapljeni na platu dužnika u svrhu otplate kredita
 • Banka zadržava pravo da traži dodatne instrumente obezbjeđenja u ovisnosti od procjene rizika

Napomena:

Za period 01.10.2013 - 31.03.2014. godine vrijednost EURIBOR-a koja se primjenjuje na kreditne proizvode sa varijabilnom kamatnom stopom je 0,337%

Krediti za penzionere

Opis proizvoda: Gotovinski kredit

Korisnik:  Državljani BiH, korisnici penzija/mirovina (starosna dob u momentu otplate kredita ne može biti veća od 75 godina)

Namjena: bez posebne namjene

Valutna klauzula: Za kredite preko 36 mjeseci u KM sa valutnom klauzulom koja se vezuje za vrijednost EUR valute prema srednjem kursu Centralne banke BiH (CBBH) važećem na dan zaključenja ugovora.

Iznos: Do 5.000,00 KM

Rok:  do 5 godina

Kamatna stopa: Prema važećoj „ Odluci o kamatnim stopama“ MOJA BANKA D.D. SARAJEVO u visini:

 • 10,15%, godišnja, promjenjiva, za penzionere koji primaju penziju preko Banke
 • 11,15%, godišnje, promjenljiva, za ostale penzionere

Efektivna kamatna stopa: od 11,26%

Naknade: Prema važećoj „Tarifi naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima“ MOJA BANKA D.D. SARAJEVO

 • 0,80% od iznosa kredita,min KM 10,00 za penzionere koji primaju penziju preko Banke
 • 1,20% od iznosa kredita min. KM 15,00 za ostale penzionere

Premija osiguranja: Se plaća u skladu sa ugovorenim uslovima sa Croatia osiguranjem

Isplata: Isplaćuje se u KM po prodajnom kursu Banke na dan isplate na tekući račun klijenta u MOJA BANKA D.D. SARAJEVO

Otplata: Otplata kredita se vrši u KM valuti, što odgovara iznosu EUR, po srednjem kursu CBBH, važećem na dan zaključenja Ugovora.

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Instrumenti osiguranja:

 • Administrativna zabrana na penziju korisnika kredita
 • Saglasnost o zapljeni primanja korisnika kredita
 • 1 (jedna) do 2 (dvije) mjenice
 • Polica riziko osiguranja kod Croatia osiguranja
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral ovisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.) ili odbiti klijenta zbog informacija koje su dostupne Banci

Dokumentacija:

Napomena:

Za period 01.10.2013 - 31.03.2014. godine vrijednost EURIBOR-a koja se primjenjuje na kreditne proizvode sa varijabilnom kamatnom stopom je 0,337%

Lombardni krediti

Opis proizvoda Gotovinski kredit na osnovu depozita

Korisnik: BiH državljanin sa stalnim zaposlenjem i stalnim boravkom u BiH, kreditno sposoban sa redovnim mjesečnim primanjima sa namjenskim depozitom u MOJA BANKA (u KM ili EUR)

Namjena: bez posebne namjene

Valutna klauzula: Za kredite preko 36 mjeseci u KM sa valutnom klauzulom koja se vezuje za vrijednost EUR valute prema srednjem kursu Centralne banke biH (CBBH) važećem na dan zaključenja ugovora.


Rok:

 • do 10 godina
  *Rok oročenja jednak roku otplate kredita

Kamatna stopa: Prema važećoj „ Odluci o kamatnim stopama“ MOJA BANKA D.D. SARAJEVO u visini

 • LOMBARDNI KREDITI UZ POKRIĆE BESKAMATNIM DEPOZITOM
  - kamatna stop na lombardni kredit samo 1%
 • LOMBARDNI KREDIT SA JEDNOKRATNIM DOSPJEĆEM GLAVNICE
  - kamatni depozit
  - kamatna stopa na lombardni kredit = kamatna stopa na namjenski oročeni depozit + 2%
 • LOMBARDNI KREDIT SA ANUITETSKOM OTPLATOM
  - kamatni depozit
  - kamatna stopa na lombardni kredit = kamatna stopa na namjenski oročeni depozit + 3%

Fiksna kamatna stopa na depoziti i lombardni kredit
Efektivna kamatna stopa izražava ukupne trokoškove koje klijent plaća banci prlikom podizanja i tokom otplate kredita i bit će izračunata u skladu sa odabranim uslovima i mogućnostima klijenta.

Naknade: 1,25% od iznosa kredita , jednokratno - za sve klijente

Isplata: Na tekući račun klijenta u MOJA BANKA D.D. SARAJEVO

Otplata: Otplata kredita se vrši u KM valuti, što odgovara iznosu EUR, po srednjem kursu CBBH, važećem na dan zaključenja Ugovora.

Instrumenti osiguranja:

 • Namjenski oročeni depozit (100 % od iznosa kredita) s fiksnom kamatnom stopom* na rok otplate kredita.
 • Od 1-3 mjenice zavisno od iznosa kredita, (za iznose do 5.000,00 KM potrebna 1 mjenica)
 • * Kamatna stopa na depozit – važeća k.s. za standardne ugovore o oročenju za period oročenja jednak roku otplate kredit

Dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za korisnika kredita i jemce
 • Ovjerene platna liste za dužnika/sudužnika i jemce za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu
 • Namjenski oročeni depozit na rok otplate kredita

 

Napomena:

Za period 01.10.2013 - 31.03.2014. godine vrijednost EURIBOR-a koja se primjenjuje na kreditne proizvode sa varijabilnom kamatnom stopom je 0,337%

Nenamjenski kratkoročni krediti

Opis proizvoda: Nenamjenski kratkoročni gotovinski kredit

Namjena: bez posebne namjene

Iznos:
Minimalni iznos: 1.000,00 KM
Maksimalni iznos: do 20.000 KM

Rok: do 1 godine

Kamatna stopa: Od 8,09% godišnja (u zavisnosti od obima i vrste poslovne saradnje klijenta sa bankom, kreditne istorije klijenta, mjesta zaposlenja)

Efektivna kamatna stopa: od 10.82%

Naknade: Od 1,20% od odobrenog iznosa kredita, minimalno 25,00 KM

Isplata: isplaćuje se u KM po prodajnom kursu Banke na dan isplate na tekući račun klijenta u MOJA BANKA D.D. SARAJEVO

Otplata: Otplata kredita se vrši u KM valuti, što odgovara iznosu EUR, po srednjem kursu CBBH, važećem na dan zaključenja Ugovora.

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Instrumenti osiguranja:

 • do 1 kreditno sposoban jemac fizičko lica (u zavisnosti od obima i vrste poslovne saradnje klijenta sa bankom, kreditne istorije klijenta, kreditne sposobnosti, iznosa kredita )
 • Mogućnost sudužništva fizičke osobe
 • Zavisno od iznosa kredita do 2 zajedničke mjenice potpisane od svih sudionika
 • Izjava o zaplijeni plaće dužnika/sudužnika i jemaca
 • Administrativna zabrana na plaću dužnika/sudužnika i jemaca ovjerena od strane Poslodavca
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral ovisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.) ili odbiti klijenta zbog informacija koje su dostupne Banci

Dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za korisnika kredita i jemce
 • Ovjerene platna liste za dužnika/sudužnika i jemce za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu

Napomena:

Za period 01.10.2013 - 31.03.2014. godine vrijednost EURIBOR-a koja se primjenjuje na kreditne proizvode sa varijabilnom kamatnom stopom je 0,337%

Nenamjenski dugoročni krediti

Opis proizvoda: Nenamjenski dugoročni gotovinski kredit

Namjena: bez posebne namjene

Valutna klauzula: Za kredite preko 36 mjeseci u KM sa valutnom klauzulom koja se vezuje za vrijednost EUR valute prema srednjem kursu Centralne banke biH (CBBH) važećem na dan zaključenja ugovora.

Iznos:

 • Minimalni iznos : 1.000,00 KM
 • Maksimalni iznos: Do 40.000 (u zavisnosti od obima i vrste poslovne saradnje klijenta sa bankom, kreditne istorije klijenta, kreditne sposobnosti, mjesta zaposlenja)

Rok: preko 1 do 7 godina

Kamatna stopa: od 8,45% godišnja, promjenljiva (u zavisnosti od obima i vrste poslovne saradnje klijenta sa bankom, kreditne istorije klijenta, mjesta zaposlenja)

Efektivna kamatna stopa: od 9,90%

Naknade: Od 1,50% od odobrenog iznosa kredita, minimalno 25,00 KM

Isplata: isplaćuje se u KM po prodajnom kursu Banke na dan isplate na tekući račun klijenta u MOJA BANKA D.D. SARAJEVO

Otplata: Otplata kredita se vrši u KM valuti, što odgovara iznosu EUR, po srednjem kursu CBBH, važećem na dan zaključenja Ugovora.

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Instrumenti osiguranja:

 • do 2 kreditno sposobna jemca fizička lica (u zavisnosti od obima i vrste poslovne saradnje klijenta sa bankom, kreditne istorije klijenta, kreditne sposobnosti, iznosa kredita i roka otplate)
 • Mogućnost sudužništva fizičke osobe
 • Zavisno od iznosa kredita do 2 zajedničke mjenice potpisane od svih sudionika
 • Izjava o zaplijeni plaće dužnika/sudužnika i jemaca
 • Administrativna zabrana na plaću dužnika/sudužnika i jemaca ovjerena od strane poslodavca
 • Banka zadržava pravo da traži dodatne instrumente obezbjeđenja u ovisnosti od procjene rizika
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral ovisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.) ili odbiti klijenta zbog informacija koje su dostupne Banci

Dokumentacija :

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za korisnika kredita i jemce
 • Ovjerene platna liste za dužnika/sudužnika i jemce za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu

Napomena:

Za period 01.10.2013 - 31.03.2014. godine vrijednost EURIBOR-a koja se primjenjuje na kreditne proizvode sa varijabilnom kamatnom stopom je 0,337%

Hipotekarni krediti

Opis proizvoda:  Gotovinski kredit

Namjena: bez posebne namjene

Valutna klauzula: Za kredite preko 36 mjeseci u KM sa valutnom klauzulom koja se vezuje za vrijednost EUR valute prema srednjem kursu Centralne banke BiH (CBBH) važećem na dan zaključenja ugovora.

Iznos kredita: Maksimalno do 100.000 KM

Rok: Maksimalno do 7 godina

Kamatna stopa: Od 8,45% godišnje (u zavisnosti od obima i vrste poslovne saradnje klijenta sa bankom, kreditne istorije klijenta, mjesta zaposlenja)

Efektivna kamatna stopa: od 10,58%

Naknade: Od 1,50% od odobrenog iznosa kredita, minimalno 25,00 KM

Isplata: isplaćuje se u KM po prodajnom kursu Banke na dan isplate na tekući račun klijenta u MOJA BANKA D.D. SARAJEVO

Otplata: Otplata kredita se vrši u KM valuti, što odgovara iznosu EUR, po srednjem kursu CBBH, važećem na dan zaključenja Ugovora, uz mogućnost grace perioda u skladu sa Odlukom Kreditnog odbora.

Kreditna sposobnost:
Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Instrumenti osiguranja:

 • Mogućnost sudužništva i jemstva fizičkih ili pravnih lica
 • Mjenice potpisane od svih sudionika (broj mjenica u ovisnosti o broju sudionika)
 • Hipotekarni zalog nekretnine na Banku s minimalnom vrijednošću dva puta većom od iznosa kredita (1:2)
 • izjava o zaplijeni plaće dužnika/sudužnika/jemaca
 • Polica osiguranja od opštih rizika na nekretninu koja se daje pod hipoteku za cijeli period otplate kredita vinkulirana u korist Banke
 • Ovjerena Izjava o zapljeni plaće za sve sudionike u kreditu
 • Administrativna zabrana na plaće svih sudionika ovjerena od strane Poslodavca
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral ovisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.) ili odbiti klijenta zbog informacija koje su dostupne Banci

Dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za korisnika kredita i jemce
 • Ovjerene platna liste za dužnika/sudužnika i jemce za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu
 • ZK izvodak /Izvodak iz knjige položenih Ugovora
 • Procjena vrijednosti nekretnine urađena od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke

Napomena:

Za period 01.10.2013 - 31.03.2014. godine vrijednost EURIBOR-a koja se primjenjuje na kreditne proizvode sa varijabilnom kamatnom stopom je 0,337%

Stambeni krediti

Opis proizvoda:  Dugoročni stambeni krediti

Namjena: kupovina, adaptacija rekonstrukcija, dogradnja, izgradnja stambenog objekta, kupovina građevisnke čestice, pokriće troškova pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole, pokriće troškova legalizacije stambenog objekta

Valutna klauzula: Za kredite preko 36 mjeseci u KM sa valutnom klauzulom koja se vezuje za vrijednost EUR valute prema srednjem kursu Centralne banke BiH (CBBH) važećem na dan zaključenja ugovora.

Iznos kredita: Maksimalno do 200.000 KM

Rok: do 15 godina za kredite sa hipotekom (maksimalna starosna dob korisnika 50 godina)

Kamatna stopa: Od 7,99% godišnje, promjenljiva (u zavisnosti od obima i vrste poslovne saradnje klijenta sa bankom, kreditne istorije klijenta, mjesta zaposlenja)

Efektivna kamatna stopa: od 8,69%

Naknade: Od 1% od iznosa kredita maksimalno 1.000,00 KM

Isplata: Isplaćuje se u KM po prodajnom kursu Banke na dan isplate na:

 • Na račun prodavca otvoren u Banci, ili
 • Na transakcijski račun pravne osobe, prenosom sredstava, ili
 • Na lični račun korisnika kredita i račun izvođača radova u Ugovorenom omjeru
 • Na lični račun korisnika kredita otvoren u Banci

Otplata: Otplata kredita se vrši u KM valuti, što odgovara iznosu EUR, po srednjem kursu CBBH, važećem na dan zaključenja Ugovora, uz mogućnost grace perioda u skladu sa Odlukom Kreditnog odbora.

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Instrumenti osiguranja:

 • Mogućnost sudužništva i jemstva fizičkih ili pravnih lica
 • Mjenice potpisane od svih sudionika (broj mjenica u ovisnosti o broju sudionika)
 • Izjava o zaplijeni plaće dužnika/sudužnika/jemaca
 • Ovjerena Izjava o zapljeni plaće za sve sudionike u kreditu
 • Administrativna zabrana na plaće svih sudionika ovjerena od strane Poslodavca
 • Za iznose kredita do KM 30,000 najmanje dva jemca- fizičke osobe (moguća kombinacija i jemstva pravnog lica)
 • Za iznose kredita preko KM 30,000, osim jemaca, obavezna je hipoteka na nekretnini omjer kredita i vrijednosti hipoteke minimalno 1:1,2 + višegodišnja polica osiguranja od opštih rizika nekretnine koja se daje pod hipoteku za cijeli period otplate kredita, vinkulirana u korist Banke
 • Izuzetno:jemci nisu obavezni(ali se mogu zahtjevati u ovisnosti od ispunjenja ostalih kriterija Banke)u slučaju kad je omjer kredita u odnosu na vrijednost hipoteke jednak ili veći od 1:2
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral ovisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.) ili odbiti klijenta zbog informacija koje su dostupne Banci

Dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za korisnika kredita i jemce
 • Potvrda o visini primanja ili platne liste za dužnika/sudužnika i jemce za zadnja tri mjeseca
 • Dokaz o dodatnim primanjima tražioca kredita
 • Dokaz o primanjima članova domaćinstva
 • Za kupovinu stambenog objekta - Ugovor o kupoprodaji ili Predugovor o kupoprodaji do odobrenja i isplate sredstava sa obavezom dostave Banci konačnog notarski ovjerenog kupoprodajnog ugovora
 • Za adaptaciju stambenog objekta- predmjer i predračun radova urađen od strane građevinske firme/radnje ili sudskog vještaka građevisnke struke
 • Za izgradnju stambenog objekta – građevinska dozvola izdata od strane nadležnog organa Općine i predmjer i predračun radova za izgradnju

Napomena:

Za period 01.10.2013 - 31.03.2014. godine vrijednost EURIBOR-a koja se primjenjuje na kreditne proizvode sa varijabilnom kamatnom stopom je 0,337%

Krediti za refinansiranje

Opis proizvoda: Gotovinski kredit za zatvaranje obaveza – kredita u drugim bankama

Korisnik: BiH državljanin sa stalnim zaposlenjem i stalnim boravkom u BiH, kreditno sposoban sa redovnim mjesečnim primanjima

Namjena: Za zatvaranje obaveza- kredita u drugim bankama

Valutna klauzula: Za kredite preko 36 mjeseci u KM sa valutnom klauzulom koja se vezuje za vrijednost EUR valute prema srednjem kursu Centralne banke BiH (CBBH) važećem na dan zaključenja ugovora.

Iznos: maksimalno do 100.000 KM

Rok: Do 12 godina (ne uključujući grace period

Grace period: Do 12 mjeseci

Kamatna stopa: Prema važećoj „ Odluci o kamatnim stopama“ MOJA BANKA D.D. SARAJEVO u visini:

 • Od 8,79% godišnje za opciju kredit+kreditna kartica+debtina kartica (u zavisnosti od obima i vrste poslovne saradnje klijenta sa bankom, kreditne istorije klijenta, mjesta zaposlenja)
 • Od 9,20% godišnje godišnje bez dodatnog proizvoda (u zavisnosti od obima i vrste poslovne saradnje klijenta sa bankom, kreditne istorije klijenta, mjesta zaposlenja)

Efektivna kamatna stopa: od 9,49%

Naknade: Prema važećoj „Tarifi naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima“ MOJA BANKA D.D. SARAJEVO

Isplata: Isplaćuje se u KM po prodajnom kursu Banke na dan isplate na tekući račun klijenta u MOJA BANKA D.D. SARAJEVO a u svrhu zatvaranja postojećih obaveza koje su predmet refinansiranja (u korist zatvaranja kredita / kartica u drugim Bankama)

Otplata: Otplata kredita se vrši u KM valuti, što odgovara iznosu EUR, po srednjem kursu CBBH, važećem na dan zaključenja Ugovora, uz mogućnost grace perioda u skladu sa Odlukom Kreditnog odbora.

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Instrumenti osiguranja:

 • Mogućnost sudužništva i jemstva fizičkih ili pravnih lica
 • Mjenice potpisane od svih sudionika (broj mjenica u ovinsosti o broju sudionika) minimalno 2 (dvije)
 • Izjava o zaplijeni plaće dužnika/sudužnika/jemaca
 • Ovjerena Izjava o zapljeni plaće za sve sudionike u kreditu
 • Administrativna zabrana na plaće svih sudionika ovjerena od strane Poslodavca
 • Za iznose kredita do KM 30,000 najmanje 1 (jedan) jemac - fizička osoba (moguća kombinacija i jemstva pravnog lica)
 • Za iznose kredita preko KM 30,000, osim jemaca, obavezna hipoteka na nekretnini omjer kredita i vrijednosti hipoteke minimalno 1:1,5 + višegodišnja polica osiguranja od opštih rizika nekretnine koja se daje pod hipoteku za cijeli period otplate kredita, vinkulirana u korist Banke
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral ovisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.) ili odbiti klijenta zbog informacija koje su dostupne Banci

Dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za korisnika kredita, sudužnika i jemce
 • Potvrda o visini primanja ili platna lista za dužnika/sudužnika i jemce
 • ZK izvodak /Izvodak iz knjige položenih Ugovora
 • Procjena stalnog sudskog vještaka građevinske struke

Napomena:

Za period 01.10.2013 - 31.03.2014. godine vrijednost EURIBOR-a koja se primjenjuje na kreditne proizvode sa varijabilnom kamatnom stopom je 0,337%

Studentski krediti

Opis proizvoda: Krediti za finansiranje plaćanja školarine

Korisnik: Punoljetni BiH državljanin sa stalnim stalnim boravkom u BiH, rednovni/vanrednim studenti

Namjena: Plaćanje školarine visokoškolskih ustanova

Valutna klauzula: Za kredite preko 36 mjeseci u KM sa valutnom klauzulom koja se vezuje za vrijednost EUR valute prema srednjem kursu Centralne banke biH (CBBH) važećem na dan zaključenja ugovora.

Iznos: Maksimalno do 10.000,00 KM

Rok: Maksimalno do 5 godina (ne uključujući grace period)

Grace period: Do 12 mjeseci

Kamatna stopa: Prema važećoj „ Odluci o kamatnim stopama“ MOJA BANKA D.D SARAJEVO u visini od 9,99% godišnje

Efektivna kamatna stopa: Od 10,78%

Naknade: Prema važećoj „Tarifi naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa domaćim i stranim fizičkim licima“ MOJA BANKA D.D. SARAJEVO 2,00%

Isplata: Na transakcijski račun visokoškolske ustanove minimalno 80% od iznosa kredita, a maksimalno 20% na tekući račun korisnika

Otplata: Otplata kredita se vrši u KM valuti, što odgovara iznosu EUR, po srednjem kursu CBBH, važećem na dan zaključenja Ugovora, uz mogućnost grace perioda u skladu sa Odlukom Kreditnog odbora.

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Instrumenti osiguranja:

 • Sudužnik (ukoliko tražilac kredita nije u radnom odnosu/ne ostvaruje primanja)
 • Minimalno jedan jemac
 • Zavisno od iznosa kredita do 2 zajedničke mjenice potpisane od svih sudionika
 • Administrativna zabrana na plaću sudužnika i jemaca ovjerena od strane Poslodavca
 •  
 • Saglasnost o zapljeni na platu sudužnika i jemca
 • Izjava o zaplijeni plaće sudužnika i jemaca
 • Banka zadržava pravo da traži dodatne instrumente obezbjeđenja u ovisnosti od procjene rizika

Dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za korisnika kredita, sudužnika i jemce
 • Potvrda o visini primanja ili platna lista za sudužnika i jemce
 • Profaktura/faktura visokoškolske ustanove

Napomena:

Za period 01.10.2013 - 31.03.2014. godine vrijednost EURIBOR-a koja se primjenjuje na kreditne proizvode sa varijabilnom kamatnom stopom je 0,337%

Opšti uslovi