Nenamjenski kratkoročni krediti

Opis i namjena proizvoda: Nenamjenski kratkoročni gotovinski kredit

Korisnici: Državljani BiH, punoljetni do 65 godina starosti u momentu otplate kredita

Valuta: KM, bez valutne klauzule

Rok: Do 1 godine

Iznos:

 • Do 60.000 KM
 • Bez minimalnog iznosa
 •  

Otplata kredita: Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita

Isplata kredita: Isplata se vrši u domaćoj valuti (KM) na račun korisnika kredita (tekući,  a’vista) otvorenog u Banci

Vrste kamatnih stopa, visina kamate:

 • Kamatna stopa je fiksna.
 • Nominalna kamatna stopa je godišnja i za ovaj kredit iznosi već od 4,99% ( EKS* 14,35%)
 • *EKS izračunat na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade I dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS-a ( troškovi premije osiguranja u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće)
 •      

Vrste i visina naknada: Naknada za obradu kreditnog zahtjeva, u zavisnosti od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom, iznosi od 2,00% ( minimalno 40,00 KM).

Naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa Banka u iznosu 1,00 KM mjesečno

Instrumenti obezbjeđenja:

 • bez žiranata
 •  
 • fleksibilni instrumenti obezbjeđenja ( mjenice, polica osiguranja, sudužništvo, namjenski depozit,..)

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu
 • Saglasnot za osiguranje kod osiguravajuće kuće ASA Osiguranje d.d. Sarajevo

Kratkoročna pozajmica

Opis i namjena proizvoda: Nenamjenski kratkoročni gotovinski kredit

Korisnici: Državljani BiH, punoljetni do 65 godina starosti u momentu otplate kredita
Valuta KM, bez valutne klauzule

Rok: Do 1 godine

Iznos: Bez minimalnog i maksimalnog iznosa

Isplata kredita: Isplata se vrši u domaćoj valuti (KM) na račun korisnika kredita (tekući, a’vista) otvorenog u Banci.

Otplata kredita: Kredit se otplaćuje jednokratno, po dospijeću na kraju perioda otplate u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu. Kamata se plaća mjesečno u skladu sa Planom otplate.

Vrste kamatnih stopa, visina kamate i metod obračuna

 • Kamatna stopa je fiksna.
 • Nominalna kamatna stopa je godišnja i za ovaj kredit iznosi 7,99% ( EKS* 10,94%)
 • *EKS izračunat na iznos kredita KM 20.000,00 i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade
 •      

Vrste i visina naknada

 • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva, u zavisnosti od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom, iznosi 2,50% ( minimalno 100,00 KM).
 • Naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa Banka u iznosu 1,00 KM mjesečno

Instrumenti obezbjeđenja

 • bez žiranata
 • za klijente Banke * na bianco osnovi do iznosa kredita KM 20.000,00 odnosno KM 40.000,00 ( u zavisnosti od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom)
 • fleksibilni instrumenti obezbjeđenja (mjenice, polica osiguranja, sudužništvo, namjenski depozit,..)

*Klijent Banke – klijent koji ima usmjerena redovna mjesečna primanja preko tekućeg računa u Moja Banka d.d. Sarajevo

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu
 • Saglasnot za osiguranje kod osiguravajuće kuće ASA Osiguranje d.d. Sarajevo

 

Nenamjenski dugoročni krediti

Opis i namjena proizvoda: Nenamjenski dugoročni gotovinski kredit

Korisnici: Državljani BiH, punoljetni do 65 godina starosti u momentu otplate kredita

Valuta: U KM s valutnom klauzulom za kredite sa rokom otplate preko 36 mjeseci

Rok: Od 1 do 12 godina

Iznos:

 • Bez minimalnog iznosa
 • Do 60.000 KM

Isplata kredita: Isplata se vrši u domaćoj valuti (KM) na račun korisnika kredita (tekući, a’vista) otvoren u Banci.

Otplata kredita: Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita

Vrste kamatnih stopa, visina kamate i metod obračuna:

 • Kamatna stopa je varijabilna.
 • Nominalna kamatna stopa je godišnja i za ovaj kredit iznosi već od 7,99% ( EKS* 12,35%) 
 • *EKS izračunat na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade i dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS-a ( troškovi premije osiguranja u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće)
 •      

Vrste i visina naknada:

 • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva, u zavisnosti od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom, iznosi od 1,50% ( minimalno 40,00 KM).
 • Naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa Banka u iznosu 1,00 KM mjesečno
 •  

Instrumenti obezbjeđenja

 • bez žiranata
 • fleksibilni instrumenti obezbjeđenja (mjenice, polica osiguranja, sudužništvo, namjenski depozit,..)
 •  

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Dokumentacija :

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu
 • Saglasnot za osiguranje kod osiguravajuće kuće ASA Osiguranje d.d. Sarajevo

Nenamjenski kredit za korisnike penzije/mirovine

Opis i namjena proizvoda: Nenamjenski gotovinski kredit za korisnike penzije/mirovine

Korisnici: Državljani BiH, korisnici penzija/mirovina (Korisnici MIO/PIO ili Ino penzije) do 75 godina starosti u momentu otplate kredita

Valuta: U KM s valutnom klauzulom za kredite sa rokom otplate preko 36 mjeseci

Iznos kredita:
- do 10.000 KM (penzioneri do max. 75 godina starosti u momentu otplate kredita)
- do 20.000 KM (penzioneri do max. 65 godina starosti u momentu otplate kredita)

Period otplate:
- do 7 godina (penzioneri do max. 75 godina starosti u momentu otplate kredita)
- do 10 godina (penzioneri do max. 65 godina starosti u momentu otplate kredita)

Nominalna kamatna stopa:

- 6,99% godišnja, fiksna, za kratkoročne kredite
- već od 8,49% godišnja, varijabilna, za dugoročne kredite

Efektivna kamatna stopa*: 11,99% za kratkoročne kredite za penzionere do max 65 godina starosti i 14,78% za kratkoročne kredite za penzionere do max. 75 godina starosti / 11,96% za dugoročne kredite sa rokom otplate do 7 godina, 9,50% za dugoročne kredite sa rokom otplate do 10 godina

Isplata kredita: Isplata se vrši u domaćoj valuti (KM) na račun korisnika kredita (tekući, a’vista) otvoren u Banci.

Otplata kredita: Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita

Vrste kamatnih stopa, visina kamate:

 • Kamatna stopa je fiksna za kredite sa rokom otplate do 1 godine a varijabilna za kredite sa rokom otplate dužim od 1 godine.
 •  
 • Nominalna kamatna stopa je godišnja i za kratkoročne kredite iznosi 6,99% na godišnjem nivou ( EKS* 11,96%) a za dugoročne u zavisnosti od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom već od 8,49% ( EKS* 9,50%)
 •      
 • * EKS izračunat na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade I dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS-a ( troškovi premije osiguranja u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće)

Vrste i visina naknada

 • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva, u zavisnosti od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom, iznosi od 1,00% ( minimalno 25,00 KM).
 •  
 • Naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa Banka u iznosu 1,00 KM mjesečno

Instrumenti obezbjeđenja

 • bez žiranata
 • uz polisu osiguranja
 •  

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.


Dokumentacija :

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu
 • Saglasnot za osiguranje kod osiguravajuće kuće ASA Osiguranje d.d. Sarajevo

Lombardni krediti

Opis proizvoda Gotovinski kredit na osnovu depozita

Korisnik: BiH državljanin sa stalnim zaposlenjem i stalnim boravkom u BiH, kreditno sposoban sa redovnim mjesečnim primanjima sa namjenskim depozitom u MOJA BANKA (u KM ili EUR)

Namjena: bez posebne namjene

Valutna klauzula: Za kredite preko 36 mjeseci u KM sa valutnom klauzulom koja se vezuje za vrijednost EUR valute prema srednjem kursu Centralne banke biH (CBBH) važećem na dan zaključenja ugovora.


Rok:

 • do 10 godina
  *Rok oročenja jednak roku otplate kredita

Kamatna stopa: Prema važećoj „ Odluci o kamatnim stopama“ MOJA BANKA D.D. SARAJEVO u visini

 • LOMBARDNI KREDITI UZ POKRIĆE BESKAMATNIM DEPOZITOM
  - kamatna stop na lombardni kredit samo 1%
 • LOMBARDNI KREDIT SA JEDNOKRATNIM DOSPJEĆEM GLAVNICE
  - kamatni depozit
  - kamatna stopa na lombardni kredit = kamatna stopa na namjenski oročeni depozit + 2%
 • LOMBARDNI KREDIT SA ANUITETSKOM OTPLATOM
  - kamatni depozit
  - kamatna stopa na lombardni kredit = kamatna stopa na namjenski oročeni depozit + 3%

Fiksna kamatna stopa na depoziti i lombardni kredit
Efektivna kamatna stopa izražava ukupne trokoškove koje klijent plaća banci prlikom podizanja i tokom otplate kredita i bit će izračunata u skladu sa odabranim uslovima i mogućnostima klijenta.

Naknade: 1,25% od iznosa kredita - za sve klijente (minimalno 40,00 KM)

Isplata: Isplata se vrši u domaćoj valuti (KM) na račun korisnika kredita (tekući, a’vista) otvoren u Banci.

Otplata: Otplata kredita se vrši u KM valuti, što odgovara iznosu EUR, po srednjem kursu CBBH, važećem na dan zaključenja Ugovora.

Instrumenti osiguranja:

 • Namjenski oročeni depozit (100 % od iznosa kredita) s fiksnom kamatnom stopom* na rok otplate kredita.
 • 1 (jedna) bjanko mjenica potpisana od strane Korisnika kredita

Dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu
 • Namjenski oročeni depozit na rok otplate kredita

 

Zamjenski kredit

Korisnici: Državljani BiH, punoljetni do 65 godina starosti u momentu otplate kredita,  sa redovnim mjesečnim primanjima

Opis i namjena proizvoda: Gotovinski kredit za zatvaranje obaveza u drugim bankama (kredit, kreditne kartice, odobrena prekoračenja po računu…)

Valuta:
KM
Za kredite preko 36 mjeseci u KM sa valutnom klauzulom koja se vezuje za vrijednost EUR valute prema srednjem kursu Centralne banke BiH (CBBH) važećem na dan zaključenja ugovora.

Rok: Rok otplate kredita može biti ugovoren na period do 12 godina (uključujući grace period do 12 mjeseci).

Iznos: do 100.000,00 KM.

Isplata kredita:
Kredit se isplaćuje u korist zatvaranja kredita / kartica/prekoračenja po računu u drugim bankama

Ostatak kredita se isplaćuje u domaćoj valuti (KM) na račun korisnika kredita (tekući, a’vista) otvorenog u Banci.

Otplata kredita
Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate (uz mogućnost grace perioda), koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita.

Vrste kamatnih stopa, visina kamate

 • Kamatna stopa je varijabilna.
 • Nominalna kamatna stopa je godišnja i iznosi već od 7,49% godišnja ( EKS* 8,19%)
 • *EKS izračunat na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade I dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS-a ( troškovi premije osiguranja nekretnine u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće)
 •      

Vrste i visina naknada

 • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva, u zavisnosti od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom, iznosi od 1,00% ( minimalno 40,00 KM).
 • Naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa Banka u iznosu 1,00 KM mjesečno
 •  

Instrumenti obezbjeđenja:

 • bez žiranata
 • fleksibilni instrumenti obezbjeđenja (mjenice, polica osiguranja kredita, hipoteka*, sudužništvo, namjenski depozit,..)
 •  

*Za kredite sa HIPOTEKOM
Hipoteka/založno pravo na nekretnine čija procijenjena vrijednost mora biti u omjeru 1:1,5 u odnosu na traženi iznos kredita
Obavezna višegodišnja polisa osiguranja od opštih rizika nekretnine, koja se daje pod hipoteku, vinkulirana u korist Banke, za cijeli period otplate kredita


Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.
Dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu
 • Saglasnot za osiguranje kod osiguravajuće kuće ASA Osiguranje d.d. Sarajevo

 

Hipotekarni krediti

Opis i namjena proizvoda: Nenamjenski gotovinski kredit

Korisnici: Državljani BiH, punoljetni do 65 godina starosti u momentu otplate kredita

Valuta: U KM s valutnom klauzulom za kredite sa rokom otplate preko 36 mjeseci

Rok: do 12 godina

Iznos: Maksimalno do 100.000 KM

Isplata kredita: Isplata se vrši u domaćoj valuti (KM) na račun korisnika kredita (tekući, a’vista) otvoren u Banci.

Otplata kredita: Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita

Vrste kamatnih stopa, visina kamate i metod obračuna:

 • Kamatna stopa je varijabilna.
 • Nominalna kamatna stopa je godišnja i za ovaj kredit iznosi već od 7,99% ( EKS* 8,85%)
 • *EKS izračunat na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade I dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS-a ( troškovi premije osiguranja nekretnine u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće)
 •      

Vrste i visina naknada:

 • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva, u zavisnosti od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom, iznosi od 1,50% ( minimalno 40,00 KM).
 • Naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa Banka u iznosu 1,00 KM mjesečno
 •  

Instrumenti obezbjeđenja:

 • bez žiranata
 •   Hipoteka/založno pravo na nekretnine čija procijenjena vrijednost mora biti u omjeru 1:1,5 u odnosu na traženi iznos kredita
        
  • Obavezna višegodišnja polisa osiguranja od opštih rizika nekretnine, koja se daje pod hipoteku, vinkulirana u korist Banke, za cijeli period otplate kredita
  •      
 • fleksibilni instrumenti obezbjeđenja (mjenice, polica osiguranja*, sudužništvo, namjenski depozit,..)
 • u slučaju ugovaranja police osiguranja kredita, Hipoteka/založno pravo na nekretnine čija procijenjena vrijedno može biti u omjeru 1:1,2 u odnosu na traženi iznos kredita

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.

Dokumentacija :

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu
 • Saglasnot za osiguranje kod osiguravajuće kuće ASA Osiguranje d.d. Sarajevo

Krediti za kupovinu vozila

Korisnici: Državljani BiH, punoljetni do 65 godina starosti u momentu otplate kredita,  sa redovnim mjesečnim primanjima

Opis i namjena proizvoda: Kredit za kupovinu vozila namijenjen je fizičkim licima za kupovinu:  novih vozila i polovnih vozila (ne starijeg od 5 godina) posredstvom auto kuća.

Valuta: KM
Za kredite preko 36 mjeseci u KM sa valutnom klauzulom koja se vezuje za vrijednost EUR valute prema srednjem kursu Centralne banke BiH (CBBH) važećem na dan zaključenja ugovora.

Rok: Rok otplate kredita može biti ugovoren:

 • do 7 godina za nova vozila
 • do 5 godina za polovna vozila
 •  

Iznos:
Banka odobrava kredit za kupovinu vozila do iznosa predračuna prodavca, uvećan za iznos do KM 3.000 (dio koji se isplaćuje na lični račun korisnika kredita).

Isplata kredita: Isplata se vrši u domaćoj valuti (KM) na transakcioni račun prodavca vozila prema dostavljenom Predračunu uz eventualni dodatni dio koji se isplaćuje na lični račun korisnika kredita (tekući, a’vista) otvoren u Banci.

Otplata kredita: Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita.

Vrste kamatnih stopa, visina kamate:

 • Kamatna stopa je varijabilna.
 • Nominalna kamatna stopa je godišnja i iznosi već od 7,99% godišnja ( EKS* 14,17%)
 • *EKS izračunat na iznos kredita KM 26.000,00 i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade I dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS-a ( troškovi kasko osiguranja u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće)
 •      

Vrste i visina naknada:

 • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva, u zavisnosti od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom, iznosi od 1,50% ( minimalno 40,00 KM).
 • Naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa Banka u iznosu 1,00 KM mjesečno
 •  

 

Instrumenti obezbjeđenja:

 • bez žiranata
 • fleksibilni instrumenti obezbjeđenja: mjenice, polica osiguranja kredita, založno pravo vlasništva na vozilu ( uz polisu kasko osiguranja za iznose kredita preko 25.000 KM), sudužništvo, namjenski depozit,..
 •  

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.
Dokumentacija:

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu
 • Saglasnot za osiguranje kod osiguravajuće kuće ASA Osiguranje d.d. Sarajevo

 

Stambeni krediti

Korisnici: Državljani BiH, punoljetni do 65 godina starosti u momentu otplate kredita

Opis i namjena proizvoda:
Dugoročni stambeni kredit je namijenjen fizičkim licima sa stalnim mjesečnim primanjima, koji se koristi u svrhu kupovine, izgradnje i rekonstrukcije stambenog prostora.

Namjena: kupovina, adaptacija rekonstrukcija, dogradnja, izgradnja stambenog objekta, kupovina građevinske čestice, pokriće troškova pribavljanja građevinske i upotrebne dozvole, pokriće troškova legalizacije stambenog objekta

Valuta: KM
Za kredite preko 36 mjeseci u KM sa valutnom klauzulom koja se vezuje za vrijednost EUR valute prema srednjem kursu Centralne banke BiH (CBBH) važećem na dan zaključenja ugovora.

Rok:

 • do 15 godina za kredite sa hipotekom
 • do 12 godina za kredite bez hipoteke
 •  

Iznos do 200.000,00 KM
za kredite bez hipoteke maksimalna iznos kredita do KM 60.000

Isplata kredita:

Isplata se vrši u domaćoj valuti (KM) na transakcioni račun prodavca (kupovina stambene jedinice od pravnog lica), tekući račun prodavca (kupovina stambene jedinice od fizičkog lica), ili na lični račun korisnika kredita i račun izvođača radova (izgradnja, adaptacija, rekonstrukcija i sl.)

Isplata stambenog kredita se, u principu, vrši namjenski, ali se ista definiše Ugovorom o kreditu sa klijentom.

Otplata kredita: Kredit se otplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima u skladu sa Planom otplate, koji čini sastavni dio ugovora o kreditu, pri čemu prvi anuitet dospijeva na naplatu mjesec dana od dana plasmana kredita

Vrste kamatnih stopa, visina kamate:

 • Kamatna stopa je varijabilna.
 •      
 • Nominalna kamatna stopa je godišnja i iznosi već već od 6,99% ( EKS* 7,51%)
 •        
 • *EKS izračunat na maksimalan iznos kredita i maksimalan rok otplate uz pripadajuće naknade I dodatne troškove koji ulaze u izračun EKS-a ( troškovi premije osiguranja nekretnine u skladu sa uslovima osiguravajuće kuće)

Vrste i visina naknada:

 • Naknada za obradu kreditnog zahtjeva, u zavisnosti od poslovnog odnosa klijenta sa Bankom, iznosi od 1,00% ( minimalno 40,00 KM).
 • Naknada za vođenje i održavanje kreditnog računa Banka u iznosu 1,00 KM mjesečno
 •  

Instrumenti obezbjeđenja:

 • bez žiranata
 • Hipoteka/založno pravo na nekretnine čija procijenjena vrijednost mora biti u omjeru 1:1,5 u odnosu na traženi iznos kredita
        
  • Obavezna višegodišnja polisa osiguranja od opštih rizika nekretnine, koja se daje pod hipoteku, vinkulirana u korist Banke, za cijeli period otplate kredita
  •      
 • fleksibilni instrumenti obezbjeđenja (mjenice, polica osiguranja kredita, sudužništvo, namjenski depozit,..)

Kreditna sposobnost: Izračun potrebnih mjesečnih primanja/kreditna sposobnost se na zahtjev klijenta izračunava u poslovnicama Banke.
Dokumentacija :

 • Zahtjev za kredit (ovdje možete preuzeti obrazac Zahtjeva za kredit)
 • Ovjerena kopija lične karte i CIPS prijavnica (potvrda o mjestu prebivališta) za sve sudionike u kreditu
 • Dokazi o redovnim mjesečnim primanjima, prvenstveno ovjerene platna liste za zadnja tri mjeseca i potvrda poslodavca o radnom statusu za sve sudionike u kreditu
 • Saglasnot za osiguranje kod osiguravajuće kuće ASA Osiguranje d.d. Sarajevo

 

Varijabilna kamatna stopa

Moja banka d.d. Sarajevo za kredite sa varijabilnom kamatnom stopom primjenjuje kamatnu stopu koja se sastoji od referentne kamatne stope (promjenjivi element) i marže Banke (fiksni element), izraženo u procentima.
Promjenjivi dio kamatne stope predstavlja prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva sa dogovorenim dospijećem za:

 • Depozite u KM i depozite sa valutnom klauzulom,
 • Depozite u EUR

uzet na dan 31.03. u godini.
Kamatne stope na depozite stanovništva računaju se po metodologiji Centralne banke BiH i javno objavljuju na web stranici CBBH prema kalendaru statističkih objava.

Na dan 31.03.2016.g. prosjek kamatnih stopa utvrđenih kategorija depozita stanovništva iznosi 1,749%

R.br. Vrste depozita stanovništva Visina kamatne stope
 1. Depoziti u KM i depoziti sa valutnom klauzulom; sa dogovorenim dospijećem  
 1.a.  - do 1 godine  0,854
 1.b.  - preko 1 do 2 godine  1,889
 1.c.  - preko 2 godine  2,123
 2.  Depoziti u EUR; sa dogovorenim dospijećem  
 2.a.  - do 1 godine  0,858
 2.b.  - preko 1 do 2 godine  2,243
 2.c.  - preko 2 godine  2,524
Prosjek svih depozita (1.a.+1.b.+1.c.+2.a.+2.b.+2.c.)/6  1,749

Prosjek kamatnih stopa na utvrđene kategorije depozita stanovništva, uzet na dan 31.03.2016.g., biće korišten kao promjenjivi dio kamatne stope za sve kredite ugovorene sa varijabilnom kamatnom stopom koji se ugovaraju u periodu od 30.06.2016.g. do 30.06.2017.g.

 

Opšti uslovi