Poslovnice i bankomati

Adrese i kontakti poslovnica: Sarajevo, Zenica, Cazin, Mostar, Velika Kladuša, Tuzla, Visoko, Goražde.


Grad Poslovnica Kontakt Radno vrijeme
Sarajevo Uprava Banke Trg Međunarodnog prijateljstva 25
Tel: +387(0)33 58 68 70
Fax: +387(0)33 58 68 80
e-mail: info@moja-banka.ba
 
Sektor za poslovanje sa pravnim licima Tel: +387(0)33 58 68 81
Fax: +387(0)33 58 68 79
 
Sektor za poslovanje za stanovništvom Tel: +387(0)33 58 64 89 / 58 68 53 / 58 68 54
Fax: +387(0)33 58 68 79
 
Odjel Kartičnog poslovanja Tel: +387(0)33 58 68 55  
Elektronsko bankarstvo Tel: +387(0)33 58 68 46
Fax: +387(0)33 58 68 49
 
Cazin Filijala Cazin Cazinskih brigada 24
Tel: +387(0)37 51 50 32 / 51 50 30
e-mail: info@moja-banka.ba
Pon - Pet: 8h-16h
Subota 8h-12h
Ključ Istureni šalter U poslovnom centru Tempic – FA (ulica Branilaca BiH 83).
Tel: +387(0)37 31 63 70/ 31 63 71
Fax: +387(0)37 31 63 72
e-mail: info@moja-banka.ba
Pon - Pet: 8h-18h
Subota 9h-14h
Goražde Poslovnica Goražde Sinana Paše Sijerčića bb
Tel: +387(0)38 24 13 54 / 24 13 50
Fax: +387(0)38 24 13 52
e-mail: info@moja-banka.ba
Pon - Pet: 8h-16h
Subota 8h-12h
Mostar Poslovnica Mostar Kralja Petra Krešimira IV, 8a
Tel: +387(0)36 33 54 33 / 33 54 30
e-mail: info@moja-banka.ba
Pon - Pet: 8h-16h
Subota 8h-12h
Sarajevo Poslovnica Novo Sarajevo Kolodvorska 5
Tel: +387(0)33 72 00 81 / 72 00 74
e-mail: info@moja-banka.ba
Pon - Pet: 8h-16h
Subota 8h-12h
Sarajevo Filijala Sarajevo - Novi Grad Trg Međunarodnog prijateljstva 25
Tel: +387(0)33 58 68 06 / 58 68 03
e-mail: info@moja-banka.ba
Pon - Pet: 8h-16h
Subota 8h-12h
Sarajevo Poslovnica Centar S.H. Muvekita 10
Tel: +387(0)33 25 16 32 / 25 16 30
e-mail: info@moja-banka.ba
Pon - Pet: 8h-18h
Subota 8h-14h
Tuzla Filijala Tuzla Univerzitetska 16
Tel: +387(0)35 30 47 31 / 30 47 34
e-mail: info@moja-banka.ba
Pon - Pet: 8h-18h
Subota 9h-14h
Velika Kladuša Istureni šalter Velika Kladuša Nurije Pozderca 1
Tel: +387(0)37 77 65 02 / 77 65 01
e-mail: info@moja-banka.ba
Pon - Pet: 8h-16h
Subota 8h-12h
Visoko Poslovnica Visoko Branilaca bb
Tel: +387(0)32 73 27 96 / 73 27 90
e-mail: info@moja-banka.ba
Pon - Pet: 8h-16h
Subota 8h-12h
Zenica Filijala Zenica Bulevar Kulina Bana 28c
Tel: +387(0)32 20 95 01 / 20 95 00
e-mail: info@moja-banka.ba
Pon - Pet: 8h-16h
Subota 8h-12h

Lista bankomata Moja Banka d.d. Sarajevo

Grad Adresa
Breza Alije Izetbegovića bb
Cazin Cezanskih brigada 24
Goražde Sinana Paše Sijerčića bb
Goražde Prva drinska brigada 23b- Vitkovići
Hrasnica Ejuba Sarajkića 6
Ključ Poslovni centar Tempic – FA, Branilaca BiH 83
Mostar Kralja Petra Krešimira IV, 8a
Sarajevo Kolodvorska 5
Sarajevo Ilidža, Mala Aleja 37
Sarajevo S.H. Muvekita 10
Sarajevo Trg Međunarodnog prijateljstva 25
Sarajevo Zelenih beretki 15 (PD "Bjelasnica")
Tuzla Univerzitetska 16
Tuzla I inžinjerske brigade L2 10a (ASA Osiguranje)
Velika Kladuša Nurije Pozderca 1
Visoko Branilaca bb
Visoko Branilaca bb
Zenica Bulevar Kulina bana 28
Zenica Bingo 3, Goraždanska 23